_DSF5687

De Maserati Club Holland is in 1985 opgericht na een oproep in de krant en een eerste bijeenkomst in Hilversum. De vereniging heeft als doelstelling het bevorderen van de belangstelling voor en kennis van automobielen en autosport, in het bijzonder voor die automobielen die geheel of gedeeltelijk zijn gebouwd door de autofabriek Maserati. Dit betreft voertuigen van Maserati, O.S.C.A., Citroën (SM), Ligier (JS2-Maserati) en Chrysler (TC met Maserati-motor). Uiteraard is er ook aandacht voor de motorfietsen die Maserati in het verleden gebouwd heeft. Hoogtepunten uit het clubbestaan zijn het 25-jarig jubileum in 2010 op vliegveld Valkenburg met honderden clubleden, de Internationale meetings van 1998 op Zandvoort en 2007 in Ermelo en de Maserati 100-expositie van 2014 tijdens Interclassics in Maastricht, waar de club een indrukwekkende collectie bijeen bracht van ruim 30 Maserati’s uit de gehele geschiedenis van de fabriek. In 2016 organiseerde de MCH wederom een Internationale meeting in Nederland, in Zuid-Limburg ditmaal, met een deelname van maar liefst 100 Maserati’s uit geheel Europa.

Liefhebbersclubs
De Nederlandse club is relatief laat opgericht in vergelijking met andere autoverenigingen. Diverse liefhebbersclubs voor bijvoorbeeld MG, Bugatti en Saab bestonden al sinds het midden van de jaren ’50, maar in de jaren ’60 en ’70 kwam het fenomeen autoclub pas echt opzetten. Tussen 1960 en 1980 verschenen vele merkenclubs en in die periode zag ook de Federatie van Historische Automobiel Clubs (FEHAC) het licht. Deze overkoepelende organisatie stelde zich ten doel om de belangen van klassiekereigenaren te behartigen tegen al te bemoeizieke overheden (ja, ook toen al!). Voor Maserati-liefhebbers bestonden echter alleen nog clubs in het buitenland, waarbij bedacht moet worden dat er destijds sowieso nog maar weinig Maserati’s rondreden in Nederland. Voor en na WO2 waren er door gefortuneerde eigenaren weliswaar diverse racewagens aangeschaft, maar het duurde tot 1960 voordat garage Maasland in Voorburg als eerste importeur werd aangesteld, die in de twintig jaar daarna enkele tientallen Maserati’s verkocht. In 1980 nam de firma Hessing de fakkel over en toen startte met het Biturbo-tijdperk ook de tijd van de grotere verkoopaantallen. Op privé-initiatief werden vanaf die tijd ook de eerste “Italiaanse” auto-evenementen georganiseerd.

Zoekwerk
Destijds waren er uiteraard enthousiastelingen die elkaar opzochten of tegenkwamen bij evenementen, maar van enige structuur was geen sprake. ItalAuto-oprichter Kees van Stokkum vertelt in 2010 in het jubileumnummer van het MCH-clubblad Tricolore dat hij in 1980 na veel zoekwerk een lijst opstelde van Nederlandse eigenaren van Modenese automobielen. Dat bleek lastig omdat bezitters van een DeTomaso, Ferrari, Maserati of Lamborghini destijds minder met dit bezit naar buiten traden dan tegenwoordig. Vervolgens werd de stichting Stokkum Brothers Automobile Files opgericht, verwijzend naar de documentatiehobby van Kees en zijn broer Theo. Begin 1981 werden alle inmiddels bekende eigenaren van auto’s uit Modena uitgenodigd voor een kennismakingsdag op circuit Zandvoort. Er kwamen er 39 opdagen, inclusief zeven Maserati’s. Het eerste evenement onder de titel Momento di Modena was een feit. In 1982 werd de tweede editie gehouden en in 1983 organiseerden de broers een derde evenement in de vorm van een reis naar diverse Italiaanse autofabrieken. Daarna volgden nog diverse ritten en circuitdagen, maar deelname van Maseratisti was beperkt.

Internationaal clubleven
Maserati had internationaal ondertussen wel een start gemaakt met het clubleven. In Italië was eind jaren ’70 het Registro Maserati ontstaan naar aanleiding van het initiatief van fabrieksarchivaris Ermanno Cozza, die al jarenlang lijsten van eigenaren bijhield, en vanuit de Engelse Maserati Club werd contact gehouden met actieve Maserati-rijders in het buitenland. Voor actieve Maseratisti waren er dus al wel kanalen om met elkaar in contact te komen.

Destijds was het rijden met een klassieke Maserati namelijk geen sinecure. Internet bestond nog niet en de kennis over de auto’s was daarom beperkt tot Maasland, de Belgische en Franse importeurs en in Duitsland garage Schiemenz. Veel zelf uitzoeken dus, of contact zoeken met de fabriek bij problemen. Een van de oprichters van de MCH weet nog dat er bij Maasland gewoon Ghibli’s en Bora’s voor onderhoud in de werkplaats stonden, maar dat hij tijdens reizen naar Italië regelmatig onderdelen voor zijn klassieke Sebring meenam vanaf de fabriek omdat die soms eindeloos op zich lieten wachten.

Advertentie en het telefoonboek
Qua privé-initiatieven werd er dus al volop gewerkt aan het leggen van relaties tussen Maserati-rijders in de lage landen en de kiem voor een club werd gelegd door deze contacten met medeliefhebbers. Toen er via-via een RDW-lijst met in Nederland geregistreerde Maserati’s beschikbaar kwam, trokken de clubleden van het eerste uur de stoute schoenen aan en zetten een advertentie in De Telegraaf: mede-Maseratisti gezocht… Tevens werd het telefoonboek ter hand genomen om eigenaren persoonlijk uit te nodigen voor een Maserati-bijeenkomst, wat volgens de organisatoren af en toe verbaasde reacties opleverde: hoe was het bezit van een Maserati bij hen bekend? Dat eerste evenement werd in Hilversum georganiseerd bij restaurant Auberge La Provence, waar een select gezelschap bijeenkwam. Deze succesvolle eerste meeting werd gevolgd door diverse voor- en najaarsritten waarvan de aankondiging per papieren nieuwsbrief werd rondgestuurd. Nog steeds op privé-initiatief: Maseratisti onder elkaar. Maar aangezien men van mening was dat een en ander professioneler aangepakt diende te worden, werden in 1985 een bestuur gevormd en statuten opgesteld die notarieel bekrachtigd werden.

De Maserati Club Holland was een feit.

Clubbanner