Disclaimer

Maserati Club Holland is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik van deze website of informatie die via deze website verkregen is. Ondanks de constante zorg en aandacht die we besteden aan deze website, kan informatie onvolledig of onjuist zijn. Maserati Club Holland is eveneens niet aansprakelijk voor informatie, commentaar en posts door derden.

Reageren

Reacties via de website worden op prijs gesteld. Aan dat reageren worden wel eisen gesteld. Maserati Club Holland verwacht dat u respectvol reageert. Offtopic reageren op een bericht is niet toegestaan. Diereactie wordt direct verwijderd. De beheerder van de website heeft bij onduidelijkheden altijd het laatste woord. Op de website van de Maserati Club Holland is geen ruimte voor (persoonlijke) beledigingen, grof taalgebruik, scheldpartijen, bedreigingen, seksistische en racistische opmerkingen. In de reacties die u plaatst, respecteert u daarom altijd de (privacy)wetgeving en algemene fatsoensregels. Alles wat door wetgeving verboden is, is hoe dan ook niet toegestaan. De reactiemogelijkheid gebruiken voor commerciële doeleinden is evenmin toegestaan.

Webmaster

De website wordt beheerd door een webmaster. Deze webmaster handhaaft de websiteregels. U kunt bij onduidelijkheid, vragen, het aanvragen van informatie omtrent commerciële mogelijkheden en het constateren van problemen contact opnemen me de webmaster door rechtsonder te klikken op “Contact webmaster”. De webmaster zal dan zo spoedig mogelijk reageren.