Aanmeldingsprocedure

Aspirant clubleden kunnen zich aanmelden door onderstaand formulier in te vullen. Let daarbij op dat alle verplichte velden met een * correct ingevuld zijn. Na ontvangst van het formulier sturen wij u een bevestigingsmail met betalingsgegevens. Na binnenkomst van uw betaling bij de penningmeester wordt u een lidmaatschapsnummer toegekend en bent u clublid. Wij sturen u dan tevens de laatste nummers van het MCH clubblad Tricolore toe.

Lidmaatschapsvormen
De MCH kent verschillende lidmaatschapsvormen: Normaal lid, Speciaal lid, Donateur en Preferred Supplier.

Het Normale lidmaatschap staat open voor eigenaren van een of meerdere Maserati / Citroën SM / OSCA / Ligier JS-2 / Chrysler TC automobielen en/of Maserati motorfietsen. U hebt recht op: 4x per jaar het clubblad Tricolore; een clubpas; alle nieuwsbrieven per email; toegang tot het ledengedeelte van de MCH-website; deelname aan door de MCH georganiseerde evenementen, al dan niet met een partner / introducé; het aankopen van MCH-merchandise tegen clubtarief. De kosten voor het Normale lidmaatschap voor een clubjaar (lopende van 1 januari  t/m 31 december) bedragen  € 130,00 + éénmalig € 25,00 inschrijfgeld.

Het Speciale lidmaatschap is ontwikkeld voor wie reeds woonachtig / werkzaam is op het adres van een normaal clublid (bijvoorbeeld familieleden of collega’s) cq. voor speciale omstandigheden. U hebt recht op: een clubpas met een aangepast lidmaatschapsnummer; alle nieuwsbrieven op uw eigen email-adres; toegang tot het ledengedeelte van de MCH-website; deelname aan door de MCH georganiseerde evenementen samen met een normaal clublid; het aankopen van MCH-merchandise tegen clubtarief. De aan het Speciale lidmaatschap verbonden kosten voor een clubjaar (lopende van 1 januari  t/m 31 december) bedragen  € 40,00. Aanvragen voor het Speciale lidmaatschap worden altijd door het bestuur beoordeeld.

Het Donateurschap is bedoeld voor wie het merk Maserati een warm hart toedraagt maar zelf (nog) geen Maserati bezit danwel geen volwaardig lidmaatschap ambieert. U hebt recht op: alle nieuwsbrieven per email, toegang tot de MCH Nieuwjaarsreceptie; het aankopen van MCH-merchandise tegen clubtarief. U krijgt echter geen lidmaatschapsnummer. De aan het Donateurschap verbonden kosten voor een clubjaar (lopende van 1 januari  t/m 31 december) bedragen  € 35,00.

Preferred Suppliers zijn ondernemingen die voor de Maserati Club Holland iets extra’s kunnen betekenen. Het bestuur informeert u graag over alle mogelijkheden.

Register: Bij uw aanmelding zouden wij graag de gegevens van uw auto(‘s) ontvangen voor het clubregister. Vergeet u dus vooral niet de autogegevens in te vullen!

Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De MCH zal ze nooit gebruiken voor andere doeleinden dan het verstrekken van clubinformatie.